ΕΡΕΥΝΑ ΩΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Ref.No: 67017300
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1996
Approval date: 02.07.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 6.249,45 €
Scientific Responsible: THEODOSIOS TASIOS
Go to Top