ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ref.No: 62081000
Start date: 22.02.1996
End date: 22.08.1997
Approval date: 23.05.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: ORGANISMOS ATHINAS
Budget: 165.810,71 €
Scientific Responsible: IOANNIS KOUMANTAKIS
Email: mmgski@central.ntua.gr
Go to Top