ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ

Ref.No: 62057600
Start date: 01.01.1993
End date: 31.12.1993
Approval date: 10.09.1993
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: E.U.D.A.P.
Budget: 22.010,28 €
Scientific Responsible: GEORGIOS VEIS
Go to Top