ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΟΜΟΙΩΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΜΙΧΕΛΗ- ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΟΣΙΩΝ- ΚΗΦΙΣΟΥ

Ref.No: 62107900
Start date: 12.11.1998
End date: 11.08.1999
Approval date: 08.10.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: E.U.D.A.P.
Budget: 114.277,34 €
Scientific Responsible: GEORGIOS HRISTODOULOU
Email: christod@hydro.civil.ntua.gr
Go to Top