ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ MECHATRONICS

Ref.No: 62152500
Start date: 01.06.2002
End date: 30.10.2002
Approval date: 05.07.2002
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: ANAPTUXIAKI ETAIREIA MAGNISIAS A.E.
Budget: 21.500,00 €
Scientific Responsible: Prof. PAPADOPOULOS
Email: egpapado@central.ntua.gr
Description: THE OBJECTIVE OF THE PROPOSED WORK IS TO CONDUCT RESEARCH ON THE REQUIREMENTS FOR THE CREATION OF A MECHATRONICS CENTER IN THESSALY AND TO CONTRIBUTE IN SETTING UP ON THE RELATED OPERATIONAL PLAN.
Go to Top