ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ref.No: 62201700
Start date: 11.11.2005
End date: 30.06.2009
Approval date: 07.12.2005
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΕΝΕΔ 2003, SUNDESMOS ELLINIKON VIOMIHANION KERAMOPOIIAS
Budget: 10.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. VINTZILAIOU
Email: elvintz@central.ntua.gr
Go to Top