ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ

Ref.No: 61102700
Start date: 30.06.2000
End date: 30.06.2001
Approval date: 12.05.1998
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 87.612,62 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS KASSIOS
Email: ccassios@central.ntua.gr
Go to Top