ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ

Ref.No: 61049400
Start date: 01.03.1993
End date: 30.09.1993
Approval date: 12.10.1992
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: GEORGIOS HRISTODOULOU
Email: christod@hydro.civil.ntua.gr
Go to Top