ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (IPPC)

Ref.No: 61076000
Start date: 01.03.1996
End date: 31.05.1997
Approval date: 02.05.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 102.714,60 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS SPURELLIS
Email: nspyr@chemeng.ntua.gr
Go to Top