ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΛΑΥΡΙΟ)

Ref.No: 65040400
Start date: 27.03.1995
End date: 30.03.1997
Approval date: 14.04.1995
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 58.694,07 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS TOULIATOS
Email: touliat@central.ntua.gr
Go to Top