ΕΡΕΥΝΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Ref.No: 61112900
Start date: 20.04.1999
End date: 09.08.2004
Approval date: 01.07.1999
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 138.517,98 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS PANAGOPOULOS
Email: mmescp@central.ntua.gr
Go to Top