ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΩΝ ΠΗΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ref.No: 62186700
Start date: 20.12.2004
End date: 20.01.2011
Approval date: 22.12.2004
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: NOMARHIAKI AUTODIOIKISI KORINTHIAS
Budget: 60.508,48 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS ROZOS
Email: rozos@metal.ntua.gr
Go to Top