ΕΡΓΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Ε.Ν.Μ.

Ref.No: 65083001
Start date: 01.06.2000
End date: 31.12.2008
Approval date: 19.10.2000
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 88.041,09 €
Scientific Responsible: FRAGKOPOULOS
Email: caf@naval.ntua.gr
Go to Top