ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ “ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ. ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΙΙΙ

Ref.No: 62113400
Start date: 01.12.1998
End date: 31.12.2010
Approval date: 04.02.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: OLP A.E.
Budget: 197.388,11 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: lhwmout@central.ntua.gr
Go to Top