ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙΣΕΥ 2004

Ref.No: 65153800
Start date: 01.01.2006
End date: 31.12.2007
Approval date: 10.11.2006
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΕΥ, EPISEU
Budget: 120.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top