ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006-08

Ref.No: 65161200
Start date: 14.07.2006
End date: 18.09.2012
Approval date: 06.07.2007
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 50.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS MARMARAS
Email: marmaras@central.ntua.gr
Go to Top