ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Τ ΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

Ref.No: 63059100
Start date: 01.11.1995
End date: 30.06.1996
Approval date: 14.12.1995
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: 2ο ΚΠΣ, PERIFEREIA ATTIKIS
Budget: 20.542,92 €
Scientific Responsible: Prof. ILIANA HALIKIA
Email: halikia@metal.ntua.gr
Go to Top