ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Ref.No: 61099100
Start date: 01.12.1997
End date: 31.05.1999
Approval date: 02.02.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 37.417,45 €
Scientific Responsible: CHATZIMPIROS
Email: k.hadjibiros@hydro.ntua.gr
Go to Top