ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΩΡΑΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΡΑ-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ref.No: 61095300
Start date: 02.10.1997
End date: 02.02.1999
Approval date: 02.10.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: ΕΠΠΕΡ, U.PE.HO.D.E.
Budget: 207.776,95 €
Scientific Responsible: ANTONIOS STATHOPOULOS
Email: a.stath@transport.ntua.gr
Go to Top