ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Ref.No: 61105900
Start date: 01.11.1998
End date: 30.06.1999
Approval date: 29.12.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: G.G.E.T.
Budget: 87.542,19 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS MPERGELES
Email: bergeles@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top