ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΠΛΗΓΕΝΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

Ref.No: 62105700
Start date: 06.07.1998
End date: 31.12.2000
Approval date: 03.09.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: O.A.S.P.
Budget: 3.255,17 €
Scientific Responsible: Prof. VINTZILAIOU
Email: elvintz@central.ntua.gr
Go to Top