ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ref.No: 61096100
Start date: 01.11.1997
End date: 31.10.1999
Approval date: 06.11.1997
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 10.564,93 €
Scientific Responsible: Prof. KOURKOULIS
Email: stakkour@central.ntua.gr
Go to Top