ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΜΤΒΕ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΩΜΕΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

Ref.No: 62054600
Start date: 01.05.1993
End date: 30.04.1995
Approval date: 23.04.1993
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: DIAFORES XENES ETAIRIES
Budget: 26.412,33 €
Scientific Responsible: Prof. LOIS
Email: elois@chemeng.ntua.gr
Go to Top