ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΔΕΨΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ref.No: 61078400
Start date: 01.06.1996
End date: 31.05.1997
Approval date: 02.07.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: Π.Α.Β.Ε., G.G.E.T.
Budget: 14.673,51 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREOPOULOS
Email: andrea@central.ntua.gr
Go to Top