ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Ref.No: 62086000
Start date: 01.09.1996
End date: 01.09.1997
Approval date: 21.11.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: FAMAR AVE
Budget: 34.629,50 €
Scientific Responsible: Prof. VLYSIDIS
Email: avlys@tee.gr
Go to Top