ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΠΟTΙΘΕΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ

Ref.No: 63100400
Start date: 01.10.1998
End date: 30.09.2002
Approval date: 26.11.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: BRITE/EURAM, E.O.K.
Budget: 44.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS SPURELLIS
Email: nspyr@chemeng.ntua.gr
Go to Top