ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

Ref.No: 62060700
Start date: 15.03.1994
End date: 15.03.1996
Approval date: 15.04.1994
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: TEXOGA HELLAS S.A.
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: Prof. ZANNIKOS
Email: fzanntua@central.ntua.gr
Go to Top