ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ref.No: 61067300
Start date: 01.03.1995
End date: 01.03.1998
Approval date: 14.04.1995
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 41.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. SERAFETINIDIS
Email: aseraf@central.ntua.gr
Go to Top