ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΜΟΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ref.No: 62066800
Start date: 10.10.1994
End date: 09.12.1996
Approval date: 04.11.1994
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: O.A.S.P.
Budget: 20.542,93 €
Scientific Responsible: Prof. DIONUSIOS MPALODIMOS
Email: dionbal@central.ntua.gr
Go to Top