ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Ε

Ref.No: 63033401
Start date: 01.05.1998
End date: 30.04.2000
Approval date: 19.03.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 96.800,00 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS KARUDIS
Email: pkary@tee.gr
Go to Top