ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΒΔ & ΕΕ

Ref.No: 67051202
Start date: 16.10.2002
End date: 31.12.2004
Approval date: 12.04.2002
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 15.041,41 €
Scientific Responsible: Prof. TATSIOPOULOS
Email: itat@central.ntua.gr
Go to Top