ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΗΜ & ΜΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2000-2001

Ref.No: 65110407
Start date: 01.09.2000
End date: 31.08.2001
Approval date: 04.10.2001
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 24.651,51 €
Scientific Responsible: TIMOLEON SELLIS
Email: tsellis@swin.edu.au
Go to Top