ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΦΕ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2004-2005

Ref.No: 65142109
Start date: 01.09.2004
End date: 30.06.2005
Approval date: 07.12.2005
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 23.520,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ILIAS ZOUMPOULIS
Email: zoubisig@central.ntua.gr
Go to Top