ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ. “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ”

Ref.No: 65116700
Start date: 01.09.2001
End date: 28.02.2003
Approval date: 02.10.2002
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: Prof. DIONUSIOS MPALODIMOS
Email: dionbal@central.ntua.gr
Go to Top