ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ’ (ΑΠΟ 65/1217)

Ref.No: 65116600
Start date: 01.09.2001
End date: 31.12.2002
Approval date: 02.10.2002
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 11.739,00 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS SIMITZIS
Email: simj@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top