ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ref.No: 65021600
Start date: 01.01.1993
End date: 31.12.1994
Approval date: 19.02.1993
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 5.869,40 €
Scientific Responsible: IOANNIS PAPPAS
Email: ipap@central.ntua.gr
Go to Top