ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

Ref.No: 65036900
Start date: 01.12.1994
End date: 01.12.1995
Approval date: 09.12.1994
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: GEORGIOS TSAMASFUROS
Email: Tsamasph@central.ntua.gr
Go to Top