ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ref.No: 65043900
Start date: 01.09.1995
End date: 31.08.1996
Approval date: 14.02.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 880,41 €
Scientific Responsible: IOANNIS PAPPAS
Email: ipap@central.ntua.gr
Go to Top