ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ IV

Ref.No: 65044800
Start date: 01.09.1995
End date: 31.08.1996
Approval date: 14.02.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 8.064,56 €
Scientific Responsible: Prof. VASILIKI ORAIOPOULOU
Email: vasor@chemeng.ntua.gr
Go to Top