ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ III

Ref.No: 65044700
Start date: 01.09.1995
End date: 31.08.1996
Approval date: 14.02.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 2.271,46 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. IOANNIS HANDRINOS
Email: jhandr@chemeng.ntua.gr
Go to Top