ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65110409
Start date: 01.10.2000
End date: 30.06.2001
Approval date: 22.11.2001
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 24.651,50 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS ANAGNOSTOPOULOS
Email: aanagn@central.ntua.gr
Go to Top