ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Φ.Ε. (ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 1999-2000)

Ref.No: 65105001
Start date: 01.09.1999
End date: 30.06.2000
Approval date: 11.01.2001
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 22.013,21 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ILIAS ZOUMPOULIS
Email: zoubisig@central.ntua.gr
Go to Top