ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2004-05 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΔΕΙΛ ΤΟΥ 2005.

Ref.No: 65142107
Start date: 01.09.2004
End date: 31.07.2005
Approval date: 14.09.2005
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 12.272,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ANASTASAKIS
Email: ganastas@metal.ntua.gr
Go to Top