ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 1998-1999

Ref.No: 65098808
Start date: 01.09.1998
End date: 30.06.1999
Approval date: 06.07.2000
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top