ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000-2001

Ref.No: 65110406
Start date: 01.09.2000
End date: 30.06.2001
Approval date: 20.09.2001
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 22.890,68 €
Scientific Responsible: MIHAIL SFANTZIKOPOULOS
Email: imsfntua@central.ntua.gr
Go to Top