ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005-2006

Ref.No: 65152100
Start date: 01.09.2005
End date: 31.08.2006
Approval date: 20.10.2006
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 18.237,00 €
Scientific Responsible: Prof. PAPANTONIS
Email: papan@central.ntua.gr
Go to Top