ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2004-2005.

Ref.No: 65142104
Start date: 01.09.2004
End date: 30.06.2005
Approval date: 17.10.2005
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 16.016,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS GERAKIS
Email: President@arch.ntua.gr
Go to Top