ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2001 – 2002

Ref.No: 65112005
Start date: 01.09.2001
End date: 30.06.2002
Approval date: 05.07.2002
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 20.029,00 €
Scientific Responsible: Prof. ATHINA SAGIA
Email: asagia@central.ntua.gr
Go to Top