ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΣ

Ref.No: 66017700
Start date: 08.07.2009
End date: 31.12.2015
Approval date: 06.10.2011
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, METAFORA APO PROGRAMMATA 63/
Budget: 54.500,00 €
Scientific Responsible: Prof. PAPANTONIS
Email: papan@central.ntua.gr
Go to Top