ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ref.No: 65208700
Start date: 01.01.2016
End date: 31.12.2019
Approval date: 21.03.2016
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 57.500,00 €
Public key: 7Ι7Χ46ΨΖΣ4-ΣΤ8
Scientific Responsible: Prof. DROSOS GKINTIDIS
Email: dgindid@central.ntua.gr
Go to Top